Tinjauan Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna yang akan digunakan dalam sistem ini berfungsi untuk memberikan pengguna kemudahan pengoperasian sistem. Pengguna dapat memasukkan konfigurasi sistem termasuk pengambilan gambar, jarak antar langkah, dsb. Selain itu pengguna dapat melihat gambar...